Xanthos ve Letoon Nerede ?Tarihi Özellikleri Neler ?

Tarihte bilinen ilk demokratik birlik olan Likya Birliği’nin günümüze kadar ayakta kalmış önemli antik kentlerinden olan Xanthos ve Letoon, Likya’nın idari ve dini merkezi olmuşlardır. Önemli arkeolojik değerlere sahip olan kentlerin her ikisi de 1988 yılında Kültürel miras olarak UNESCO Dünya mirası ‘na alınmıştır.

Akdeniz Bölgesi’ndeki Teke Yarımadası’nda yer alan Antik Likya Uygarlığı kentleri, yirmi üç kentten oluşan bir birliktir. Fethiye-Kaş karayolu üzerinde yer alan ve aralarında sadece 5 kilometre bulunan Xanthos ve Letoon, Likya Kent Birliklerinin günümüze dek gelmiş şehirlerindendir. Birlik, ortak bir kültür yaratmış ve arkalarında pek çok önemli eserler bırakmıştır.

XANTHOS

Antalya’nın Kınık mahallesinde yer alan Antik Xanthos kenti, Likya’nın en eski ve en büyük kültür ve ticaret merkezidir. Antik çağda Likya’ya başkentlik yapmış olan kentin Likya dilindeki ismi Arnna’dır. Helenleşme döneminde Yunanlılar tarafından Xanthos olarak adlandırılmıştır.

Xanthos, tarihi boyunca pek çok istila ve savaş yaşamış, bir çok kez yangın geçirmiş ama her seferinde yeniden kurulmuştur.

LETOON

Muğla’nın Kumluova Köyü yakınında bulunan antik Letoon kenti Likya bölgesinin en önemli dini merkezlerindendir.

Kentin ismi efsanelere dayanmaktadır. Şair Ovidius’un anlattığı bir öyküye göre, Tanrı Zeus, güzel Leto’ya aşık olur. Leto, Zeus’un ikiz çocuklarına hamile kalır. Zeus’un kıskanç karısı Tanrıça Hera, Leto’yu takip ettirerek çocuklarını doğurmasına engel olmak ister. Hera’dan korkan Leto, Delos Adası’na kaçar ve burada güneş tanrısı Apollon ve ay tanrıçası Artemis’i doğurur.

 Hera’dan daha da uzaklaşabilmek için ise Lykia’ya doğru yola çıkar. Yolda kurtlarla karşılaşır ve onların rehberliğinde Xanthos Nehri kıyılarına ulaşır. Leto, yolculuğunda ona eşlik eden kurtlara minnettarlığını göstermek için bölgeye Yunanca kurt anlamına gelen “lykos” kelimesinden türetilen “Lykia” adını verir.

Avatar

Author: bigitsek.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir