Topkapı Sarayı ? Giriş Fiyatları Ne Kadar ? Nerede , Nasıl Gidilir ?

Topkapı Sarayı, Osmanlı sultanlarının ikametgâhı, devletin yönetim ve eğitim merkezidir.  İstanbul’un fethedilmesinden sonra 1460 yılında temelleri atılmış ve yaklaşık 18 yıl sonra  ve 1478 yıllında Topkapı sarayının inşası bitirilmiştir .

Topkapı Sarayı

Yaklaşık olarak yediyüz bin metrekarelik bir alan üzerine kurulu bulunan saray, ilk olarak Fatih Sultan Mehmed başlayan ve Sultan Abdülmecid dönemine kadar süren 400 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğunun yönetildiği merkez olmuş , 19. yüzyıl da yönetim merkezi Dolmabahçe Sarayı olmuştur .

Topkapı Sarayı Genel Hakkında Bilgiler

Topkapı Sarayı, İstanbul’da inşa edilen ve turistlerin uğrak noktası haline gelen oldukça ilgi çeken  tarihi bir saraydır. Bir dönem içinde 4000 kişinin yaşadığı saray , saltanat hazinesi, Mukaddes Emanetler ve imparatorluk arşivleri Topkapı Sarayı’nda muhafaza edilmiş, bir baba ocağı olması ve Mukaddes Emanetler’i barındırmasından dolayı burada devlet törenleri yapılmaya devam edilmiştir. 

Topkapı Sarayı

Marmara Denizi, İstanbul Boğazı ve Haliç arasında, İstanbul yarımadasının ucunda bulunan Sarayburnun’daki Bizans akropolü üzerine inşa edilen Saray, 1400 metre uzunluğundaki “Sur-ı Sultani” denilen yüksek ihata duvarları ile karadan, deniz tarafından ise Bizans surlarıyla çevrilmiştir.

1453 yılında İstanbul’un fethinden sonra II. Mehmet, eski Bizans kalıntılarının üstüne yani yapının bulunduğu bugünkü yerine sarayını inşa etmeyi emrederken, Beyazıt Meydanı’nda daha küçük bir sarayın yapılması için biraz zaman harcadı. Topkapı sarayına taşındıklarında eski yer “Eski Saray“, Topkapı “Yeni Saray” olarak ifade edilmekteydi. Ancak yerel halk, sarayın dışında sergilenen devasa topların Fetih sırasında kullanılmış olmasından dolayı Topkapı Sarayı olarak adlandırmıştır.

Topkapı Sarayı, dünyanın en büyük saraylarından biridir . Sarayın etrafını çevreleyen surlar yaklaşık 5 kilometreyi bulmaktaydı .Saray yapıldığı ve ilk dönemlerinde yaklaşık 70.000 m2 alana sahip olsada sonrasında yapılan bina ve yapılar nedeniyle şu anda 80.000 m2 alana yükseldi.

Topkapı Sarayı

Topkapı Sarayı, Osmanlı monarşisi 1922’de kaldırıldıktan sonra, 3 Nisan 1924’te Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle müzeye dönüştürülmüştür . Şu anki hali ile dünyanın en büyük saray müzelerinden biridir.

Topkapı Sarayı Bölümleri  

Topkapı Sarayının bölümleri toplamda altı bölümden oluşur . Bunlar Bab-ı Hümayun , Sofa-i Humayun , Alay Meydanı , Enderun Avlusu , Divan Meydanı ve Harem bölümleridir. Saray yapıldığı yıldan günümüze başka bölüm eklenmemiştir.  İlk inşaat, 1472 yılında bitirilen Çinili Köşk  ve Sultanahmet Meydanı  ve Ayasofya ‘ya bakan ana kapısıdır (Bab-ı Hümayun, İmparatorluk Kapısı).

Miğfer

Sonra da Bab-üs Selam ya da Selamlaşma Kapısı 1478’de bitirilmiştir. Üçüncü kapı, Saadet Kapısı ise, sarayın temel ve en önemli bölümlerini diğer bölümlerden ayırmaktadır.

Topkapı’da 400 yıllık hükümdarlık boyunca, padişahlar kendi zevk ve tercihlerine göre  ya da zamanın ihtiyaçlarına göre saraya farklı bir bölüm ya da salon ekletmişti. Dolayısıyla saray, farklı kapılarla korunan avlu merkezli bir labirent bina biçime dönüştü. Mimari yoğun  olarak Ortadoğu karakterini taşımaktadır .

Savaş Silahları

Saray, 1924’te müze olarak halka açıldı. Topkapı Sarayı’nda günümüzde ziyaret edilebilecek çok sayıda bölüm vardır ve sergi salonlarında  mobilya bulunmamaktadır . Sergi salonlarının bazıları restorasyon için kapalıdır ,  yine de sarayı gezmek neredeyse yarım gün almaktadır. Sergi salonlarında fotoğraf çekmenin yasak olduğunu unutmayın.

Savaş Silahları

Bab-ı Hümayun

Topkapı Sarayı’nın Ayasofya tarafındaki ana girişi olarak yapılan bu kapının üzerinde bulunan ve Ali b. Yahya es Sûfi tarafından yazılan kitabede, bu kapının yapılmasını emreden Fatih Sultan Mehmed’ten şu ifadelerle söz edilir: “Karaların padişahı ve denizlerin hakanı, insanların ve cinlerin üzerinde Allah’ın gölgesi, Doğu’da ve Batı’da Allah’ın yardımcısı, su ve toprağın kahramanı, Konstantiniyye’nin fatihi ve fethin babası olan Sultan Mehmed Han”.

Bab-ı Hümayun

Alay Meydanı ( I. Avlu )

Birinci kapıyı yani Bab-ı Hümayun‘u geçtikten sonra, ilk avlu olan Alay Avlusu‘na girilir. Burada, güzel bir park, bazı kalıntılar ve Bizans dönemine ait sütunlar, günümüzde bazı etkinlikler için kullanılan Aya İrini Kilisesi , İmparatorluk Darphanesi ve Arkeoloji Müzesi bulunmaktadır. İkinci kapının iki bekçi kulesi vardır ve “Selamlaşma Kapısı” denir, sebebi herkes geçerken Sultan’ı selamlamak zorunda kaldığından dolayıdır. Bu kapıdan yalnızca padişah ve sarayda çalışan insanlar geçerdi ksıaca geçisine izin verilmezdi .

Bugün , bu kapıdan geçerken bir güvenlik ve bilet kontrolü yapılır , sarayın ikinci avlusuna (Divan avlusu) geçilmektedir.

Alay Meydanı ( I. Avlu )

Divan Meydanı ( II. Avlu )

1460’larda inşa edilen Dîvân Meydanı , sarayın iki küçük ölçekli modeli ve Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş ve genişlemesini gösteren büyük bir harita vardır. Aynı zamanda devlet yönetiminin gerçekleştirildiği, devletin temsil edildiği bir tören alanıydı  . Ayrıca, saray mutfağı da burada bulunmaktadır. Bugün güzel bir Çin koleksiyonu, Japon porselenleri topluluğu ve gümüş eşyaları mutfağın ayrı bölümlerinde görülebilir. Avlunun karşısında, günlük meseleler hakkında konuşmak ya da yabancı ziyaretçileri almak için toplanan sadaka ve sadraz divanı vardır.

Günümüzde silah sergisi olarak kullanılan yerde Divan’ın hazinesi vardı ve onun üzerindeki Adalet Kulesi limanın gözetimi için kullanılıyordu.

Divan Meydanı ( II. Avlu )

Enderun Avlusu (III. Avlu )

Üçüncü avluya (Enderun avlusu) girildiğinde ilk bina sultanın sadrazamlarını veya yabancı elçileri ağırlamış olan İzleyici Salonu’dur. Oda, bazı mobilyalarla güzel bir şekilde dekore edilmiştir. Bu odanın arkasında da bir kütüphane vardır. Avlunun sağında belki de müzenin en popüler bölümlerinden biri olan Hazine ve sultan kostümleri koleksiyonu var.

Birçok ilginç ve değerli eşyanın arasında dünyaca ünlü 86 karat Kaşıkçı Elması, Topkapı Hançeri, muazzam zümrütler, birkaç ahşap eşya, saf altından yapılmış büyük şamdanlar bulunur.

Kaşıkçı Elması

Üçüncü avlunun solunda Peygamber Efendimizin ayak izi, hırkası, sakalı, ilk halifelerin kılıçları gibi dini açıdan önemli öğelerin sergilendiği Kutsal Emanetler bölümü bulunmaktadır. Bu salonun yanında padişah resimleri, minyatürler, eski saatler vb olan birkaç oda daha bulunmaktadır.

Enderun Avlusu ( III. Avlu )

Sofa-i Humayun ( IV. Avlu )

Üçüncü avludan sonra sarayın dördüncü ve son avlusu olan, padişahın özel bahçesi, gül, lale ve mermer havuzların bulunduğu muhteşem bir alan vardır. Çiçek bahçesi ve havuzlu mermer terastan oluşan bu mekân, Topkapı Sarayı’nın gözde mekânlarından biridir. Ahşap üzerine inci süslemeli olan, Haliç’e bakan avlunun solunda Bağdat Köşkü, Revan Köşkü, Sofa köşkü, Mecidiye Köşkü, İftariye Köşkü, Hekimbaşı Kulesi ve Sofa Cami son avlunun ilginç unsurlarıdır.

Ayrıca, eskiden Has Bahçe olan Gülhane Parkı’na  da Mabeyn Kapısı ile buradan bağlanılır.

Sofa-i Hümayun ( IV. Avlu )

Harem

Bir başka bölüm olan Harem, ilk başlarda Eski Saray’da kaldı ve bir yüzyıldan sonra III. Murat tarafından Topkapı Sarayı’na taşındı . Harem kelimesinin anlamı “herkesin girmesi yasak” demektir . Haremin girişi ise, Divan Kapısı’nın hemen arkasındadır. Üçüncü kapıya “Saadet Kapısı” adı verilir, sebebi padişah burada önemli olayları kutlardı. Padişahlar mutlu olduklarında tüm halk mutlu olurdu.

Harem

Harem eşyalar, cariyeler ve sultanların çocuklarının hadım edilmiş ağalar tarafından korunduğu bir yapıdan oluşuyordu.Harem’in içinde padişah annesinin odası, padişah eşlerinin odaları, cariyelerin odaları, hamamlar, sünnet odası, baş harflerle süsleme döşeli daireler ve padişah odaları olmak üzere toplam 400 oda vardı. Günümüzde, Harem saray içinde ayrı bir müzedir ve günün belirli saatlerinde ziyarete açılır.

Topkapı Sarayı Giriş Ücreti

Bilet Türü Ücret
Topkapı Sarayı Müzesi : 72 TL
Harem bölümü : 42 TL
Aya İrini Müzesi : 36 TL

Önemli Notlar

Müze biletlerinde gruplara özel indirim uygulanmıyor.

Harem bölümü giriş ücreti 42 TL‘dir.

Müze ile birlikte Harem bölümünü ve Zülüflü Baltacılar Koğuşunu gezmek isteyenler ayrıca Harem giriş bileti almalılar.

Aya İrini Müzesi giriş ücreti 36 TL‘dir.Aya İrini bileti ile Harem ve Topkapı Sarayı müzesine giriş yapılmamaktadır.

Müze kart ile Topkapı sarayına girebilir ancak Harem ve Aya İrini bölümlerine giriş yapamassınız.

Topkapı Sarayına  Kimler Ücretsiz Giriş Yapabilir?

18 Yaşın altındaki ve 65 yaş üstü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Gazileri, şehit ve gazilerin eşleri ile çocukları, engelliler ile tek refakatçisi, er ve erbaşlar,basın kimlik kartı sahipleri,ICOM, ICOMOS ve UNESCO kart sahipleri.

Topkapı Sarayı Ziyaret Saatleri

Mevsim Açılış Kapanış
Kışın (2 Ekim – 1 Nisan ) 09:00 16:45
Yazın (1 Nisan – 2 Ekim) 09:00 18:45

Bilet satış gişeleri Kışın saat 16:00 ve Yazın ise 18:00’da kapanmaktadır.

Topkapı Sarayı Kapalı Olduğu Günler

Müze Salı günleri ziyaretçilere kapalıdır.

Topkapı Sarayı Ziyaret Kuralları Neler ?

Müze bölümlerine bebek arabasıyla giriş yasaktır.

Müze içerisinde fotoğraf çekmek yasaktır.

Kutsal emanetler bölümünde uygun kıyafetler ile girilmesi istenilmektedir.

Müzede sigara içmek yasaktır.

Topkapı Sarayına Nasıl Gidilir ?

Metrobüsle Topkapı Sarayına gitmek için metrobüse bindikten sonra Cevizlibağ durağında ineceksiniz.Bu noktadan Cevizlibağ tramvay durağına geçerek Kabataş tarafına giden tramvaya binin ve Sultanahmet durağında inin. Bu noktadan sonra saraya yürüyerek kısa sürede varabilirsiniz.

Topkapı Sarayı Nerede ?

Topkapı Sarayı Saray, İstanbul ili ve Fatih ilçesinde Sultanahmet semtinde yer almaktadır.

Topkapı Sarayı İletişim :  (0212) 512 0480

 

Avatar

Author: bigitsek.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir