Safranbolu Nasıl Gidilir ? Tarihi Güzellikleri Neler?

Taş, kerpiç ve ahşaptan yapılmış evleri, kiremit kaplı çatıları, eğimli taş döşeme sokakları, usta işçiliği, ihtişamlı oymalarıyla Osmanlı kent mimarisinin en güzel örneklerinin sergilendiği Safranbolu, iyi korunmuş mimarisi ve üstün şehirleşme özellikleriyle 1994 yılından bu yana UNESCO Dünya mirası Listesi’ nde yer almaktadır.

Coğrafi konumu nedeniyle tarih boyunca idari ve ticari bir merkez olan Safranbolu, Karabük kentinin yaklaşık 9 kilometre kuzeyinde yer almaktadır. Yüzyıllar boyu kervan ticaretinde kilit rol oynamış olan kent, 11. yüzyıldaki Türk fethinden sonra ticaret merkezi olarak daha da gelişmiştir. Ulaştığı sosyo-ekonomik refah, kentsel gelişme üzerinde de büyük bir etki yaratmış ve Safranbolu hem ev hem de kamusal alan mimarisinde örnek alınacak standartlar oluşturmuştur.

Safranbolu, ismini bölgede yetişen ve nadir bir bitki olan safrandan alır. Ancak öncesinde pek çok farklı isimle anılmıştır. Safranbolu üç ayrı tarihi semtten oluşur: Çukur, Kıranköy ve Bağlar. Üç yerleşim bölgesinin de tarihi yerleşim düzeninin bütünlüğü büyük ölçüde korunmuş durumdadır.

Safranbolu’nun alt kısmında yer alan Çukur, esnafların evleri ve atölyeleri ile çevrili bir pazar yeridir. Ahşap evlerin aksine, taştan inşa edilmiştir.

Kıranköy’de esnaf dükkanları ve dükkan üstündeki evleri yer alır. Osmanlı Döneminde Müslüman ve gayrimüslim halkın birlikte yaşadığı semtte her topluluk kendi geleneklerine göre yerleşim yapmıştır.

Bağlar’daki yerleşim biçimi ise, geniş bahçeler içinde kurulmuş tek evlerden oluşmaktadır. Semt, daha çok yazlık olarak kullanılmıştır.

Safranbolu’da yaklaşık 2000 tane geleneksel Türk evi yer almaktadır. 18. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına uzanan bir tarihe sahip olan evler, mimari olarak Türklerin kültürel, sosyal ve ekonomik yaşam biçimini yansıtmaktadır. Evlerin 800 kadarı yasal koruma altındadır.

Safranbolu evlerinin yapımında taş, kerpiç, ahşap ve kiremit kullanılmıştır. Evlerin hemen hepsi bahçelidir. Bahçeler yüksek taş duvarlar ile çevrilerek sokaktan ayrılır. Duvarların yüksek olmasının nedeni ev yaşamını dışarıya kapatmaktır.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu tarafından 1975 yılında kentsel sit alanı ilan edilen eski şehirde 1.008 adet tarihi eser tescil edilmiş ve korumaya alınmıştır. Bunlar, bir özel müze, yirmi beş cami, beş türbe, sekiz tarihi çeşme, beş hamam, üç han, bir tarihi saat kulesi, bir güneş saati ile yüzlerce ev ve konaktır. Ayrıca, bunların dışında höyükler, tarihi köprüler ve kaya mezarları da koruma altına alınan eserler arasında yer almaktadır.

Avatar

Author: bigitsek.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir